Onderzoeksbureau bij IJsfontein


Voor 3 maanden in 2017-2018 heb ik stage gelopen bij het onderzoeksbureau van IJsfontein. IJsfontein maakt serious games voor uiteenlopende opdrachtgevers en doelen, van het bespreekbaar maken van depressie en suïcide in de middelbare school tot het geven van veiligheidstrainingen aan mensen van prorail (en nog veel meer). Ik ben al langere tijd geïnteresseerd en gefascineerd geweest met de projecten en visie van IJsfontein en ik ben heel blij dat ik bij hun een meewerkstage kon lopen.

Deze stage was bij het onderzoeksbureau van IJsfontein. Het onderzoeksbureau van IJsfontein levert op diverse manieren ondersteuning aan de verschillende projectteams. Wij doen literatuuronderzoek, houden interviews met experts in het werkveld, onderzoeken vergelijkbare concepten, organiseren en begeleiden gebruikerstesten, eigenlijk allerlei activiteiten waarmee wij het projectteam ondersteunen in het maken van hun ontwerpbeslissingen. De werkzaamheden bij dit onderzoeksbureau zijn zeer afwisselend en kunnen soms heel apart zijn, bijvoorbeeld uitzoeken hoeveel m2 verf er nodig is om muur en straat tekeningen te maken in een wijk in Amsterdam of het interviewen van twee middelbare scholieren die een wiskunde escaperoom gebouwd hebben.

Een van de hoofdtaken waar ik verantwoordelijk voor was tijdens mijn stageperiode was het opstellen van een algemene methode om het interne testen van de projecten bij IJsfontein te verbeteren. Om allereerst kennis hierin te verkrijgen ben ik bij een van de IJsfontein projecten verantwoordelijk gesteld voor het testprocess. Op basis van de kennis opgedaan tijdens dit project, literatuuronderzoek en meekijken/lopen met andere projecten heb ik een document opgesteld wat gebruikt kan worden om voor elk afzonderlijk project een testplan op te stellen. Doordat de projecten van IJsfontein zo divers zijn was het niet mogelijk om een testplan te creëren dat voor elk project te gebruiken is.

Ik heb bij IJsfontein veel geleerd over het doen van onderzoek, het werken binnen een project gebaseerde organisatie en natuurlijk over het maken van Serious Games. Tijdens deze meewerkstage heb ik mij eigenlijk nooit echt een stagiair gevoeld, ik ben vanaf dag een hard aan het werk gezet en ook serieus genomen als onderdeel van het IJsfontein team.