Afstudeerproject - IamKidz


inleiding

Op deze pagina vindt u een korte introductie van mijn afstudeerproject voor de opleiding Communication and Multimedia Design. Voor dit project heb ik in opdracht van het bedrijf IamProgrez een serious game ontwikkeld voor kinderen in de lagere groepen van de basisschool. In dit spel kunnen deze kinderen spelenderwijs hun muzikale ontwikkeling verbeteren, door het volgen van uitleg en het doen van oefeningen. Alle onderdelen van dit project zijn door mij individueel uitgewerkt, ontwerpen en geprogrammeerd.

Project Motivatie

Ik heb mijn afstudeerstage gelopen bij IamProgrez en kreeg na afloop van mijn stageperiode het aanbod om deze afstudeeropdracht voor hen uit te voeren. Sinds mijn jeugd speel ik geregeld spelletjes/games, iets wat ik nog steeds graag doe in mijn vrije tijd. Ik heb al bijna net zo lang de droom gehad om later in mijn leven games te ‘maken’. IamProgrez bood mij de ruimte om zelf het concept te bedenken en te ontwikkelen, waardoor ik met deze opdracht de mogelijkheid kreeg om een oude droom van mij waar te maken.

De keuze om het concept te richten op het verbeteren van de muzikale vaardigheid van de doelgroep was moeilijk om te maken omdat ik veel verschillende spelideeën aan het begin van het project had. Het bleek echter moeilijk om deze ideeën concreet te maken, waardoor het voor mij noodzakelijk was om een keuze te maken voor een ontwikkelingsgebied. Het verbeteren van de muzikale ontwikkeling van zo’n jonge doelgroep bood veel kansen en mogelijkheden en sprak mij daarnaast persoonlijk ook het meest aan. Ik zelf speel al langere tijd basgitaar en muziekles was altijd een van mijn favoriete vakken op de basis en middelbare school.

Eindresultaat

Al snel bleek tijdens de conceptontwikkeling dat het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van een demo versie van het concept veel werk kost. Op meerdere punten tijdens het ontwikkelingsproces had ik het idee dat ik met een te ambitieuze onderneming bezig was. Met behulp van mijn begeleiders bij iamprogrez en op school heb ik uiteindelijk echter een goed resultaat neergezet aan het einde van dit project, dat beloond is door de HvA met een 7,2.

Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat van dit project. Via de onderstaande links kunt u mijn einddocumentatie lezen en het prototype van het IamKidz spel spelen. Dit prototype is ontwikkeld om intern te testen met de doelgroep en om een beeld te geven van de toekomstige functionaliteiten. Dit prototype is door mij individueel ontwikkeld met behulp van het AngularJS framework. Het prototype werkt het beste in de chrome-browser en is nog niet getest op andere browsers.

U kunt de demo applicatie spelen op http://www.alexandervandermije.nl/cmd/afstudeeropdracht/demo

Deze demo is niet ontwikkeld voor online gebruik, de demo is daarom niet geoptimaliseerd voor alle browsers. Deze demo is het best te bekijken in de chrome-browser.

U kunt de broncode van dit spel downloaden via deze link

U kunt mijn einddocument inkijken via deze link www.alexandervandermije.nl/AlexandervanderMije500621090EinddocumentIamKidz.pdf